טאב זה מהווה מקום לביצוע הדפסות ,
מדידת מרחקים ואזימוט , דוחות ועוד.

להפעלת טאב זה יש לבחור את הפעולה
הנדרשת מלחצני\תפריטי התוכנה.